BEST GUJARATI DP

BEST 100+ gujarati dp

1.દરરોજ ડીપી બદલતા રહો સાહેબ…બાકી દિવાલ પર તો એક જ ફોટો …

VIEW FULL SHAYARI

GUJARATI DP

GUJARATI DP

1.જિંદગી પાસેથી જે સારું મળે છે તે લઈ લો,કેમકે જિંદગી ક્યારે …

VIEW FULL SHAYARI