GUJARATI WHATSAPP STATUS

GUJARATI WHATSAPP STATUS

1.શોરબકોર થી નામ નથી બનતું,કામ એવું કરો કે તમારી‘ખામોશી’ પણ છાપામાં …

VIEW FULL SHAYARI

x