GUJARATI LOVE SHAYARI

 • GUJARATIGUJARATI LOVE SHAYARI

  GUJARATI ROMANTIC SHAYARI

  1.મારાથી ‘નફરત’ જ કરવી હોયતો ઈરાદો મજબૂત રાખજો;કારણ કે જરા પણ ચૂક થશે નેતો ‘પ્રેમ’ થઇ જશે..!! મિત્રો આ અમારા…

  Read More »
 • GUJARATIGUJARATI LOVE SHAYARI

  GUJARATI LOVE SHAYARI 2021

  1.ના ‘પિમ્પલ’ વાળી માટેના ‘ડિમ્પલ’ વાળી માટેઆ ફોટો તો‌ છે‘સિમ્પલ’ વાળી માટે…!! મિત્રો આ અમારા instagram page ની પોસ્ટ છે…

  Read More »
Back to top button