GUJARATI SHAYARI WITH IMAGES

  • GUJARATIGUJARATI SHAYARI

    GUJARATI SHAYARI WITH IMAGES

    1.મળવું છે તને છૂટા થયા પહેલા, પામવી છે તને ખોયા પહેલા, જીવવું છે તારી સાથે મર્યા પહેલા. GUJARATI SHAYARI WITH…

    Read More »
Back to top button